Moevenpick Suriwongse Hotel Chiang Mai, LGBT week

255
0

โรงแรมเมอเวนพิค สุริวงศ์ เชียงใหม่ ร่วมกับ 6ixcret Show เดินขบวนส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ ทั้งในที่ทำงาน และ ในสังคมปัจจุบัน ให้กับผู้มาใช้บริการภายในโรงแรมและ บริเวณ เชียงใหม่ไนท์บาร์ซ่า โดยได้ตระหนักว่าทัศนคติของสังคมต่อประเด็น LGBT มีความแตกต่างกันไปโดยส่งเสริมความเท่าเทียมกันของพนักงานโดยไม่คำนึงถึงรสนิยมทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

“โรงแรมเมอเวนพิค สุริวงศ์ เชียงใหม่ พร้อม ที่จะสนับสนุนและมอบโอกาสให้แก่พนักงานที่มีความสามารถโดดเด่นจากภูมิหลังทุกแบบ และมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัท ที่ส่งเสริมการยอมรับ LGBT เป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ทำงาน”

JackD

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.